ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣ/ΔΕΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Την Τετάρτη, 14/09/2022, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση που ζητήσαμε της ΠΟΣ/ΔΕΗ με την  πληροφορική του e-ΕΦΚΑ.

Στη συνάντηση από πλευράς ΠΟΣ/ΔΕΗ παρίστατο ο Πρόεδρος της ΠΟΣ/ΔΕΗ,  κ. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣ/ ΔΕΗ, κ. Πουγγίας Λάζαρος και ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ Εορδαίας, κ. Τραχανάς Δημήτριος.

Από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής, Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων παρίστατο ο διευθυντής κ. Κουτσομπόρης Αναστάσιος,  ο Τομεάρχης κ. Φυτράκης και η προϊσταμένη κ. Κατσίμπα Θεοδώρα.

Την συζήτηση άνοιξε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ανδρεάδης Κωνσταντίνος, αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εδώ και πολύ καιρό τα σωματεία των συνταξιούχων, τα προβλήματα που υπάρχουν στην  παρακράτηση συνδρομών των μελών τους αλλά  κυρίως των νέων εγγραφών των μελών της Ομοσπονδίας και των συλλόγων της.

Ακολούθησε συζήτηση, εντοπίστηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν, εξετάστηκαν επιτόπου ονόματα συναδέλφων που απορρίπτονταν η εγγραφή τους και εδόθησαν εξηγήσεις.

Συμφωνήθηκε ότι στα απαντητικά αρχεία (response files) που θα ακολουθήσουν από τον e-ΕΦΚα  θα αποστέλλεται και δεύτερη κατάσταση στην οποία θα  αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους δεν καθίσταται δυνατή μία εγγραφή ή διαγραφή κ.λπ. κάποιου μέλους μας.

Αισιοδοξούμε πως στις επόμενες νέες εγγραφές και κρατήσεις εισφορών παλαιών μελών δεν θα υπάρχουν προβλήματα ή θα έχουν ελαχιστοποιηθεί.

Κοινοποίηση άρθρου: