Οι συνταξιούχοι δεν θα γίνουμε χρηματοδότες των ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων

Σε νέο χαράτσι υποβάλλονται οι ασφαλισμένοι καθώς από την 1η Απριλίου πληρώνουν από 1 έως 3 ευρώ για αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις.

Έτσι, μαζί με την ιδία συμμετοχή, ο ασφαλισμένος καταβάλει από την τσέπη του επιπλέον χρήματα. Ένα αυθαίρετο ποσό που μετριέται με το «κεφάλι» (ασθενή) και το «χαρτί» (παραπεμπτικό), χωρίς καμία επιπλέον-πρόσθετη παροχή υπηρεσίας προς τους ασφαλισμένους.

Δηλαδή, μπορεί ένα ασφαλισμένος να πληρώσει την ίδια ημέρα ,τόσο για αιματολογικές, βιοχημικές και ουρολογικές εξετάσεις, όσο και για μία απλή, αξονική ή μαγνητική εξέταση.

Το κόστος είναι δυσανάλογα υψηλό για τους χρόνια πάσχοντες, οι οποίοι υποχρεούνται σε τακτικούς ελέγχους, όσο και τους συνταξιούχους με την επιβαρυμένη, λόγω των ταλαιπωριών της ζωής, υγεία τους.

Την ίδια στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στις δημόσιες δομές υγείας (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία κ.α.) λόγω ελλείψεων σε προσωπικό, μη συντηρημένων και μη λειτουργούντων  μηχανημάτων με αποτέλεσμα  μηνών… αναμονής.

Το νέο αυθαίρετο χαράτσι έρχεται να προστεθεί:

  • Στην αύξηση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη καθώς το υπουργείο Υγείας έχει εισάγει το εφεύρημα της διπλής τιμολόγησης μεταξύ «ασφαλιστικής τιμής», με την οποία αποζημιώνει το σκεύασμα (φθηνότερο αντίγραφο) και της «λιανικής τιμής».
  • Στο γεγονός ότι οι συνταξιούχοι πληρώνουν εισφορές Υγείας (ΕΟΠΥΥ) στο 6% (από 4% μέχρι το 2015) τόσο στην κύρια όσο και την επικουρική ή, ακόμη-ακόμη, και για τις συντάξεις χηρείας (κύριες και επικουρικές)
  • Στο ότι τόσο φέτος όσο και πέρυσι περισσότεροι από το 35% των συνταξιούχων δεν πήραν αύξηση λόγω του τρικ της «προσωπικής διαφοράς» και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
  • Στο ότι οι αναπροσαρμογές των συντάξεων είναι κατώτερες του πληθωρισμοί καθώς έχουμε αύξηση των Τιμών Καταναλωτή 22% από το 2010, άνω οι αυξήσεις στις συντάξεις είναι αθροιστικά (2023-24) 10,75%.

Τέλος, βιώνουμε ως καταναλωτές και μια αλόγιστη ακρίβεια στην αγορά και, κυρίως στα τρόφιμα και τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης.

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων (ΑΓΣΣΕ) καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει την αυθαίρετη όσο και άδικη αυτή απόφαση με την οποία επιβαρύνονται δυσανάλογα οι συνταξιούχοι.

 Οι απόμαχοι της εργασίας δεν μπορούν να  είναι οι μοναδικοί χρηματοδότες των ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων. Ούτε μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν απόμαχοι και της Ζωής.

Το Γραφείο Τύπου της ΑΓΣΣΕ

Κοινοποίηση άρθρου: