Επικοινωνία

Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Βούλγαρη 1 & Πειραιώς
104 37 Αθήνα

ΤΗΛ. 210 5244 908
(ώρες λειτουργίας γραφείου 9.00-14.00)