Ιστορικό

ΙΔΡΥΣΗ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Απόφαση 3960/06 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
24 Νοέμβρη 2006 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια», με την έναρξη των εργασιών του πρώτου συνεδρίου της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ), παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εκπροσώπων όλων των πολιτικών και συνδικαλιστικών δυνάμεων.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   Η.Σ.Α.Π.   (Μ.Φωτόπουλος-Ευθ. Ρουσιάς)
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. (Ι.Πλιάκος-Γ. Μυλωνάς)
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Γ.Βούλγαρης-Ν.Γεωργούλας)
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η.(Ν.Γκίκας-Α.Κουρνιώτης)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Τ.Ε.(Δ.Ζιώγας-Γ. Αρνής)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ(Κ.Παναγιωτίδης-Κ.Τζανετάκης)

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε. (Άρθρο 3 Καταστατικού)

  • Η συνένωση όλων των συνταξιούχων της χώρας σε αυτόνομη κοινωνική δύναμη με σκοπό τη συλλογική δράση και άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε ατομικό, συλλογικό, οικονομικό, ασφαλιστικό και κοινωνικό πεδίο.
  • Η προσπάθεια για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των συνταξιούχων , για την ανύψωση της μορφωτικής και πολιτιστικής τους στάθμης , για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και για την εδραίωση των Δημοκρατικών θεσμών.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης, και της κοινής δράσης με τους συνταξιούχους των άλλων χωρών και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και οι οργανώσεις – μέλη της:
    • παίρνουν αποφάσεις μέσα στα όρια του Καταστατικού, με απόλυτη ανεξαρτησία απέναντι στις Κυβερνήσεις , τα πολιτικά Κόμματα ή άλλες εξωσυνδικαλιστικές επιρροές.
    • ενεργούν πέρα από κάθε εξωσυνδικαλιστική επιρροή που μπορεί να παρεμποδίζει τη δημοκρατική λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.