Όταν κλείνει μια εφημερίδα πληγώνεται η Δημοκρατία και ο Πολιτισμός μας

Στη χώρα μας ο Τύπος βιώνει τεράστια προβλήματα, τα οποία εντάθηκαν μετά την οικονομική κρίση του 2009.

Η υπερσυγκέντρωση των Μέσων σε λίγα χέρια, η υποβάθμιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος – κυρίως λόγω κατάρρευσης των αποδοχών του κλάδου-  και η εξάρτηση από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, είναι μερικά μόνο προβλήματα. Αποτέλεσμα όλων αυτών, ο πλημμελές έλεγχος όλων των εξουσιών και η απουσία πλουραλισμού.

 Ειδικά η αναστολή της καθημερινής έκδοσης μιας ιστορικής  εφημερίδας όπως η «Αυγή» στερεί μια ελεύθερη δημοσιογραφική φωνή, τραυματίζει ένα έντυπο που προσέφερε με ιδέες και συνέβαλε στην πολυφωνία τα τελευταία 70 και πλέον χρόνια. 

Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ)  διαμαρτύρεται γι’ αυτή την εξέλιξη και κυρίως γιατί ελήφθη χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους εργαζόμενους σε αυτή και την ΕΣΗΕΑ.

 Πρόκειται για μια άκρως αρνητική εξέλιξη για  τη Δημοκρατία μας, το πολιτισμό και την κοινωνική ανάπτυξη της πατρίδας μας.

 Εκφράζουμε την πλήρη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Το Γραφείο Τύπου της ΑΓΣΣΕ

Κοινοποίηση άρθρου: