Η επικείμενη νομοθέτηση της 10ετούς παραγραφής είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ και οι συνέπειες για τους εν δυνάμει συνταξιούχους.

Όπως είναι ήδη ευρέως γνωστό, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 1833/2021 απόφασή της έκρινε ότι το δικαίωμα όλων των ασφαλιστικών Ταμείων αλλά και του e-ΕΦΚΑ για αναδρομική είσπραξη των ασφαλιστικών οφειλών παραγράφεται μετά την πάροδο δέκα (10) ετών (και όχι 20 ετών όπως ίσχυε στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις των Ταμείων πριν την ενοποίησή τους με τον e-ΕΦΚΑ).

 Η Πολιτεία σε συμμόρφωση με την ανωτέρω δικαστική απόφαση θα προβεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (ίσως και εντός του θέρους) σε ψήφιση σχετικού νόμου. Η ανωτέρω εξέλιξη ως είναι προφανές, ευνοεί τους εργοδότες (οι οποίοι είναι υπόχρεοι σύμφωνα με τη νομοθεσία μας για την παρακράτηση και περαιτέρω απόδοση της εργατικής αλλά και εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του κλάδου σύνταξης των μισθωτών τους) ενώ απεναντίας αποτελεί α) εστία κινδύνου για τα ασφαλιστικά δικαιώματα των μισθωτών (πιθανή απώλεια ασφαλιστικού χρόνου και συνεπώς περισσότερα χρόνια για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος) αλλά και β) πηγή τεράστιας οικονομικής ζημίας για την κοινωνική ασφάλιση, η οποία θα πρέπει να βρει άλλους πόρους για να καλύψει οίκοθεν το ρήγμα που θα προκληθεί (ίσως το βάρος να πέσει ξανά στις πλάτες των συνταξιούχων και φορολογουμένων όπερ θα είναι άδικο και σίγουρα αντισυνταγματικό).

Ο e-ΕΦΚΑ και περαιτέρω η Πολιτεία θα πρέπει να επανδρώσει άμεσα τα ΚΕΑΟ με προσωπικό που θα βεβαιώσουν εντός του 2022 τα χρέη από ασφαλιστικές οφειλές που είναι υπό παραγραφή (2010-2012), έτι δε περαιτέρω θα πρέπει να διαπιστώσει σε ποιες περιπτώσεις η ρύθμιση από τους υπόχρεους τηρείται ευλαβικώς και σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ασυνέπεια με άμεση επαπειλή κυρώσεων. Ο πίνακας που επισυνάπτεται στο παράρτημα δείχνει ότι 5 δισεκατομμύρια ευρώ από συσσωρευμένη ασφαλιστική οφειλή μέχρι την 31-12-2012 διατρέχει άμεσο κίνδυνο να παραγραφεί και συνεπώς να μην εισπραχθεί ποτέ…

Κοινοποίηση άρθρου: