Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. εκπροσωπείται στο Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ

Μετά την επιστολή της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας με ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου 2020 (Α.Π. 1134) προς το Υπουργείο Υγείας αποφασίστηκε από τον ασφαλιστικό φορέα του ΕΟΠΥΥ η συμμετοχή των προταθέντων εκπροσώπων μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή δικαιώνει την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας καθώς την αναγνωρίζει ως ισότιμο μέλος και κοινωνικό εταίρο  στα αρμόδια θεσμικά όργανα του Κράτους.

Τα μέλη που θα εκπροσωπήσουν την ΑΓΣΣΕ στη νέα θητεία του Δ.Σ του   Οργανισμού είναι :

  • Τακτικό μέλος ο συνάδελφος Σταύρου Γεώργιος και ως
  • Αναπληρωματικό μέλος ο συνάδελφος Καλογιαννίδης Ιωάννης.
Κοινοποίηση άρθρου: