Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Την 20η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. προσεκλήθη στη σχετική διαβούλευση του Νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής ενώπιον της προς τούτο Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, παρουσία του Υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, πλήθους Κοινωνικών Φορέων, Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και βουλευτών όλων των Κομμάτων στην οποία η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Συνομοσπονδίας κυρίους  Δημήτρη Ανδρεαδάκη και Πέτρο Βογιατζή αντίστοιχα.

Η εισήγηση του Προέδρου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επικεντρώθηκε στα εξής καίρια σημεία:

α) Ότι κατά την διάρκεια της 10ετους οικονομικής κρίσης, ενώ το ΑΕΠ της Χώρας μειώθηκε στο 25% περίπου, οι προ του 2016 συνταξιούχοι υπέστησαν μνημονιακές περικοπές και μειώσεις στις συντάξεις τους πλέον του 50%  και ταυτόχρονα ανέλαβαν το ηθικό χρέος και καθήκον να στηρίξουν τα άνεργα παιδιά και εγγόνια τους, συμβάλλοντας έτσι οι συνταξιούχοι με την επώδυνη οικονομική συνεισφορά τους στην ανάταξη της Χώρας, γεγονός που επιβάλλει στην Κυβέρνηση και στον Υπουργό Εργασίας  κ. Γιάννη Βρούτση να συμπεριλάβουν στο Νομοσχέδιο βελτιωτικές διατάξεις ενίσχυσης και οικονομικής στήριξης των παλαιών συνταξιούχων, ως αναγνώριση της προσφοράς τους.

β) Ότι κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με το Ν.4387/2016 υπήρξαν διαφορετικά κριτήρια:

  • σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Νόμο αυτό και
  • σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν το Νόμο και ειδικότερα τους παλαιότερους εξ αυτών , γεγονός που επιβάλλει την ίση μεταχείριση των παλαιών προς τους νέους συνταξιούχους στον τρόπο επανυπολογισμού των συντάξεων, Κύριων και Επικουρικών.

γ) Ειδικότεραδε ,αναφέρθηκε σε αναγκαίες βελτιώσεις του Νομοσχεδίου όπως:

  • Συνυπολογισμός στην σύνταξη των παλαιών συνταξιούχων των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδομάτων Αδείας, Γάμου κατ΄αντιστοιχία προς τους  νεότερους, είτε χορήγηση 13ης Σύνταξης.
  • Συνυπολογισμός όλου του χρόνου καταβολής των υψηλότερων εισφορών για τον καθορισμό του ύψους των συντάξεών των παλαιών συνταξιούχων  αντίστοιχα με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των νέων συνταξιούχων.
  • Στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων επιβάλλεται να αναφέρεται σε χωριστή καταχώριση το δικαιούμενο ποσό για το επίδομα γάμου.
  • Οι παλαιοί συνταξιούχοι με θετική Προσωπική Διαφορά συνεχίζουν να μεταφέρουν το Άχθος  αυτό και με το συζητούμενο ασφαλιστικό. Για λόγους   βελτίωσης των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων θα πρέπει να    ενσωματωθεί η  προσωπική διαφορά στην Ανταποδοτική Σύνταξη. 
  • Οι συντελεστές αναπλήρωσης του Νομοσχεδίου να αναμορφωθούν τουλάχιστον από τα 28 έτη ασφάλισης και πάνω, αντί των 30 ετών του εργασιακού βίου που αναγράφεται στο Νομοσχέδιο.
  • Επειδή δεν αναφέρεται στο Νομοσχέδιο η  παρακράτηση από τις συντάξεις των συνδικαλιστικών εισφορών των μελών υπέρ των Συλλόγων τους, όπως γινόταν από δεκαετίες και πλέον, επιβάλλεται να γίνει αναφορά στο Νομοσχέδιο για τη συνέχιση της παρακράτησης των εισφορών αυτών από τον ΕΦΚΑ.
  • Η προβλεπόμενη εντός πενταετίας εξάλειψη της Αρνητικής Προσωπικής Διαφοράς (Α.Π.Δ.) για μεν το 2019 οι κρατήσεις υπέρ ΑΚΑΓΕ και ΕΟΠΥΥ υπολογίζονται λανθασμένα πάνω σε ανύπαρκτο εισόδημα, αφού τα 4/5 της Α.Π.Δ. εξακολουθούν να οφείλονται, κατά δε το 2020 τα 3/5 εξακολουθούν να οφείλονται. Επιβάλλεται όπως ο ΕΦΚΑ τακτοποιήσει το θέμα με την καταβολή αναδρομικών στους δικαιούχους για τις ανωτέρω επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί στις 11.2.2020 εκδήλωση του Κινήματος Αλλαγής για το Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο στον ίδιο χώρο στην οποία εκπροσωπήθηκε η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της, όπου και έγινε σχετική εισήγηση του Προέδρου της Συνομοσπονδίας.

Κοινοποίηση άρθρου: