Συνάντηση με τον Νέο Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ

Στις 2/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30πμ 5μελης Επιτροπή του Δ.Σ. της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Ανδρεαδάκη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Πέτρο Βογιατζή, τον Ταμία κ. Γιώργο Νιάρχο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γιώργο Σταύρου και κ.Γιώργο Καρούμπα, επισκέφτηκε εθιμοτυπικά τον νέο Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ κ. Ευάγγελο Κωνσταντίνου.

Το γεγονός ότι ο νέος Διοικητής βρίσκεται στο στάδιο της ενημέρωσης, μας δόθηκε η δυνατότητα μιας αμφίπλευρης ενημέρωσης στο σύνολο των θεμάτων που εκκρεμούν αλλά και στις δυσλειτουργίες του Οργανισμού σε θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης των συνταξιούχων σε ατομικά τους ζητήματα.

Ενδεικτικά:

  • Πορεία και ρυθμός έκδοσης νέων συντάξεων επικούρησης και χηρείας (προηγείται η έκδοση της κύριας σύνταξης), προβλήματα που έχουν προκύψει από τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, αναδρομικά περιόδου 6/2015 -5/2016 από περικοπές αντισυνταγματικών νόμων 4051 & 4093/2012 που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
  • Το βασικό πρόβλημα του ΕΤΕΑΕΠ είναι ο τεράστιος όγκος των εγγράφων του Αρχείου των 25 επιμέρους Ταμείων, οι χώροι που καταλαμβάνουν , του οποίου η ψηφιοποίηση αξιώνει πόρους, χρόνο και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.
  • Σχεδιάζεται η εγκατάσταση σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου με δυνατότητα κατανομής και εξυπηρέτηση τηλεφωνικής διεκπεραίωσης αιτημάτων και παροχές πληροφόρησης των συνταξιούχων σε ατομικό επίπεδο.
  • Επίσης παραδόθηκαν στον Διοικητή προς ενημέρωση, υπομνήματα της ΟΣΤΟΕ και του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας που αφορούν:
  • Στην περικοπή της επικούρησης σε 3.000 συνταξιούχους (τεως ΑΤΕ-ΕΛΕΜ)
  • Στο αίτημα των Συλλόγων Συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (Ταμείο διαφόρων συγχωνευθέντων Τραπεζών) για ένταξή τους  στο ΕΤΕΑΕΠ). 
Κοινοποίηση άρθρου: