Διαμαρτυρία – Καταγγελία

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ως μοναδική Τριτοβάθμια Συνταξιουχική Οργάνωση στην Ελλάδα διαμαρτύρεται και δημόσια μέμφεται τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και διανέμει το αποθεματικό προς ενίσχυση της συνδικαλιστικής δράσης των συνταξιούχων.

 • Με το άρθρο 102 του Ν.4387/2016 προβλέφθηκε για τον σκοπό αυτό η παρακράτηση 0,20€ μηνιαίως από τους συνταξιούχους με σκοπό την ενίσχυση των Ομοσπονδιών , Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.
 • Ο κ. Υφυπουργός με τις παρακάτω  αποφάσεις του διανέμει:
 • 799/18/21.3.2017 το ποσό των 1.663.738,20€ σε τρεις (3) Οργανώσεις Συνταξιούχων εκ των οποίων στην Ομοσπονδία ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ το ποσό των 1.064.799€.
 • Εν συνεχεία με άλλη απόφαση (ΦΕΚ 1841/22.5.2018) το ποσό των 2.082.000€ ως ενίσχυση έτους 2017 σε τέσσερις (4) Οργανώσεις Συνταξιούχων εκ των οποίων στην Ομοσπονδία ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ το ποσό των 1.350.000€.
 • Η προκλητική συμπεριφορά του να εξαιρεί την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από τον πίνακα διανομής μας οδήγησε στην λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΣτΕ.
 • Ο κ. Υφυπουργός με νεότερη απόφασή του (4177/1303-ΦΕΚ 3969/Β΄/12.09.2018 καταργεί την προηγούμενη απόφασή του και επαναλαμβάνει τον πίνακα διανομής με τα ίδια ποσά και δικαιούχους.
 • Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και πάλι ασκεί νέα Ασφαλιστικά Μέτρα στο ΣτΕ.
 • Τα Ασφαλιστικά Μέτρα (2 προσφυγές) εκδικάστηκαν στις 21 Μαΐου 2019, η δε απόφαση του ΣτΕ (1097/΄Δ/ 19.6.2019) με ιδιαίτερη… σπουδή παραπέμπει το θέμα προς κρίση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
 • Με τον Ν.4311/2019 η ευθύνη διαχείρισης του αποθεματικού αυτού από το Δ.Σ του ΟΑΕΔ (όπου υπήρχε Πάρεδρος του Ελεγκτικού του Συνεδρίου) ανατέθηκε στο Δ.Σ του ΕΦΚΑ.
 • Σήμερα και πάλι ο κ. Υφυπουργός ασχημονεί σε βάρος της Συνομοσπονδίας μας με την υπ΄αρίθμ. 26168/403 απόφασή του (ΦΕΚ 2599/28.6.2019) επιχειρεί για τρίτη φορά να μοιράσει το ποσό των 2.089.800€ εκ των οποίων τα 1.309.873€ στην Ομοσπονδία ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ.
 • Οι δύο αυτές διανομές γίνονται χωρίς διαφάνεια και κριτήρια (επίπεδο Οργάνωσης, αριθμό μελών, μητρώο μελών, πρακτικά αρχαιρεσιών) και συνεπώς είναι αυθαίρετες και παράνομες όπως και επιβεβαιώνεται από την υπ΄αριθμ. 0017/2019 απόφασή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρει ότι « η οικεία Υπουργική Απόφαση δεν ευρίσκει έρεισμα σε νομοθετική εξουσιοδότηση, κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων του ά. 43 παρ. 2 Συντάγματος… η δε τελευταία υπουργική απόφαση που βασίζεται στην παράγραφο 3 του ά. 102 ν. 4387/2016… αυτή δεν είναι νόμιμη».

           ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ

 •  την αδιαφανή και επιλεκτική χρηματοδότηση ορισμένων μόνο Οργανώσεων με προκλητικό παραμερισμό της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και  όλων των άλλων Ομοσπονδιών που εκπροσωπούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των Συνταξιούχων.
Κοινοποίηση άρθρου: