Σχετικά με τις δικαστικές εξελίξεις στο ζήτημα των περικοπών των συντάξεων…

Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών πληροφοριών από ειδήμονες και μη, σχετικά με τις δικαστικές εξελίξεις στο ζήτημα των περικοπών των συντάξεών μας, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση και προβληματισμός στη κοινωνία των συνταξιούχων. Προς άρση κάθε αμφιβολίας αλλά και προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, η ΑΓΣΣΕ σε συνεργασία με το νομικό της επιτελείο, σας γνωστοποιεί τα εξής:

Α) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4051/2012 , 4093/2012 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΕΟΡΤΩΝ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ.

Με τις αποφάσεις 2287-2290/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι οι μειώσεις στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν θεσπιστεί βάσει   άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4093/2012 είναι εξόχως αντισυνταγματικές και συνεπώς ανεφάρμοστες. Και τούτο διότι σύμφωνα με το σκεπτικό των ανωτέρω αποφάσεων «η περικοπή των συντάξεων δεν μπορεί να παραβιάζει αυτό που αποτελεί τον συνταγματικό πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, τη χορήγηση δηλαδή στον συνταξιούχο παροχών τέτοιων που να του επιτρέπουν να διαβιώνει με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντας τους όρους όχι μόνο της φυσικής του υποστάσεως (διατροφή, ένδυση, στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, υγιεινή, και ιατρική περίθαλψη όλων των βαθμίδων), αλλά και της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή με τρόπο που δεν αφίσταται, πάντως, ουσιωδώς από τις αντίστοιχες συνθήκες του εργασιακού του βίου..».

Ζήτημα τέθηκε σχετικά με την αναδρομικότητα δικαστικής διεκδίκησης των ανωτέρω περικοπών, όπως επίσης και των δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ αποφάνθηκαν ότι για όσους δεν είχαν ασκήσει αγωγή μέχρι τη δημοσίευση τους (ήτο μέχρι 1-7-2015), τότε η διεκδίκηση άρχεται από 1-7-2015 και εξής. Εντούτοις, πολλά πρωτοβάθμια δικαστήρια που έχουν επιληφθεί σχετικών αγωγών συνταξιούχων, έχουν κρίνει ότι η αναδρομικότητα ανατρέχει από 1-1-2013 και όχι από 1-7-2015. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση οι διεκδικήσεις αυτές πρέπει να ξεκινούν από 1-1-2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αγωγής στη γραμματεία του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου. Αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η Κυβέρνηση θα έπρεπε να σεβαστεί τις αποφάσεις του ΣτΕ και να νομοθετήσει να δοθούν οι σχετικές περικοπές πίσω στους συνταξιούχους. Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται μέχρι στιγμής, παρά τις έντονες και επίμονες πιέσεις και της ΑΓΣΣΕ, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να αναγκάζονται εν τέλει να προσφεύγουν στη δικαστική οδό.

Β) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ.

Ως γνωστόν, την 6η -10-2017 συζητήθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικές αιτήσεις ακύρωσης κατά των Υπουργικών Αποφάσεων του νόμου 4387/2016 που άπτονται ενός ευρέος φάσματος συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων (επαναϋπολογισμός, μείωση επικουρικών, νέο σύστημα υπολογισμού εφάπαξ κ.ο.κ.). Η απόφαση του ΣτΕ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προσεχή περίοδο, τόσο όσον αφορά για  το ποιες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου θα κρίνει ως αντισυνταγματικές, όσο και για ποιες ομάδες συνταξιούχων θα συμπεριλάβει στο διατακτικό της. Η απόφαση αυτή, για την οποία μάλιστα ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΣτΕ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε πιέσεις με αποτέλεσμα να υποβάλλει την παραίτησή του, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη ως προς το μέλλον του ασφαλιστικού αλλά και συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας μας, και τούτο διότι αναμένεται να μπει μία τομή στο τί θεωρείται από την Ελληνική Δικαιοσύνη ως το μέτρο αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων της χώρας μας. 

Επίσης, θα δοθεί λύση και σε μία σειρά ζητημάτων που ταλανίζουν τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, όπως ο επαναυπολογισμός στις κύριες συντάξεις, οι επικουρικές συντάξεις, τα όρια συνταξιοδότησης αλλά και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης στις χήρες κλπ.

Οι καιροί είναι δύσκολοι, όμως είμαστε πεπεισμένοι ότι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας μας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα αποδειχθεί συνεπές με την προηγούμενη νομολογία του (και όχι ανακόλουθο), δεν θα υποκύψει στις πιέσεις που δέχονται οι δικαστές του (όπως ο ίδιος ο προηγούμενος Πρόεδρός του αποκάλυψε) και εν τέλει θα ακολουθήσει τον δρόμο της ισότητας, της αναλογικότητας και της δικαιοσύνης για την τρίτη ηλικία.

Η ΑΓΣΣΕ θα παρακολουθεί από κοντά, όπως πάντα, τις εξελίξεις και θα είναι αρωγός κάθε συνταξιούχου και κάθε σωματείου ή Ομοσπονδίας στους δίκαιους αγώνες του.

Κοινοποίηση άρθρου: