Από την συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διοικητή του ΕΦΚΑ

Την Τρίτη 15 Μαΐου 2018, κλιμάκιο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ.Ιωάννη Ιορδανίδη, τον Γ.Γ. κ. Πέτρο Βογιατζή, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο κ. Ευθύμιο Ρουσιά, τον Οργανωτικό Γραμματέα κ. Κώστα Κοντούλη, τον Γ.Γ του Πανελλήνιου Συλλόγου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ  κ. Αντώνη Μπιρμπιλή και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Συντ/χων ΕΑΠΑΕ κ. Γεώργιο Σταύρου επισκέφτηκε τον Αναπληρωτή Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Λάμπρο Σέμπο και συζητήθηκαν τα παρακάτω συνταξιοδοτικά θέματα:

  • Επαναϋπολογισμός συντάξεων – προσωπική διαφορά
  • Εκκρεμείς συντάξεις
  • Συντάξεις χηρείας
  • Επιστροφή των παράνομων κρατηθέντων του Ν. 4093.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής κ. Σέμπος μας ενημέρωσε για τα ως άνω θέματα , τονίζοντας ότι:

  • Ως προς τον επαναϋπολογισμός των συντάξεων, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένονται οδηγίες από το Υπουργείο
  • Ως προς τις εκκρεμείς συντάξεις, αναμένεται μέχρι τέλος Αυγούστου να έχουν καταβληθεί , πλην κάποιων ειδικών περιπτώσεων
  • Ως προς τις συντάξεις χηρείας , το θέμα είναι υπό εξέταση από την Υπουργό.
  • Ως προς την επιστροφή των παράνομων κρατηθέντων του Ν. 4093 ο Αναπληρωτής Διοικητής ήταν θετικός αλλά απαιτείται η έγκριση των θεσμών.

Παράλληλα συζητήθηκε και το θέμα της παρακράτησης  των εισφορών των μελών υπέρ Συλλόγων. Ο Αναπληρωτής Διοικητής μας ενημέρωσε ότι θα συνεχιστούν να παρακρατούνται κανονικά ως έχει.

Τυχόν υφιστάμενα μηχανογραφικά προβλήματα εξετάζονται και αναμένεται η ομαλοποίησή τους.

Κοινοποίηση άρθρου: