Δελτίο Τύπου

 1. Η Απόφαση

Άρθρο 102 του Ν 4387/16 που ορίζει:

“θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν.4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματίων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.”

 1. Το ποσό

Με βάση την παραπάνω διάταξη συγκεντρώθηκε το ποσό των 1.633.738,20€ και αφορά το έτος 2016.

 1. Η διανομή

Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Ευτυχίας Αχτσιόγλου (ΦΕΚ4421/30.12.2016) το εν λόγω ποσό διανέμεται ως εξής:

 • Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσοστό 64% που αναλογεί σε 1.064.792,45€
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων ποσοστό 32% που αναλογεί σε 532.396,22€
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ποσοστό 4% που αναλογεί σε 66.549,53€
 1. Κριτήριο Διανομής

Προσδιορίζεται από την απόφαση της κας Υπουργού (ΦΕΚ4421/30.12.2016§6) “αποδίδεται κατά ποσοστό 64% υπέρ της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά ποσοστό 32% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων και κατά ποσοστό 4% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων τους.”

 1. Απόφαση ΟΑΕΔ

Κατά την υπ΄αριθμ.18/21.3.2017 συνεδρίαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ πραγματοποιήθηκε η διανομή του εν λόγω ποσού από τον λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρο 34 του Ν.4144/2013

 1. Ενέργειες Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
 • Έγγραφό μας 940/10.3.2017 στην κα Υπουργό όπου ζητούσαμε “άμεση συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούμε με ποιες προϋποθέσεις και κριτήρια αποφασίστηκε η διανομή του εν λόγω ποσού , αποκλείοντας τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις.”
 • Υπομνηστικό έγγραφό μας 942/15.3.2017 στην κα Υπουργό Εργασίας.

Σχόλιο: Ουδεμία ανταπόκριση- ” Η κα Υπουργός είναι στις Βρυξέλλες” μόνιμη επωδός σε τηλεφωνικές μας οχλήσεις και διαπραγματεύεται “την περικοπή της προσωπικής διαφοράς και το αφορολόγητο” σχολιάζουμε εμείς!

 • Έγγραφό μας 945/23.3.2017 προς τον Γενικό Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ.

Μας παρέπεμψε αρμοδίως!

 1. Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επισημαίνει, ότι η παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, από μη μέλη συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
 2.  Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. θεωρεί, ότι η παρακράτηση διακρίνεται από προτημισιακό καθεστώς και έχει απόλυτα μεροληπτικό χαρακτήρα.
 3. Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. δηλώνει, ότι η διανομή δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Νόμο που ορίζει ως κριτήριο “ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων.
 4. Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ζητά την σε νέα βάση διανομή του εν λόγω ποσού ( άρθρο 102 του Ν.4387) με διαφανή και κοινά αποδεκτά κριτήρια από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις
 5. Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. αναφέρει ότι θα προσφύγει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες (Συμβούλιο της Επικρατείας, Συνήγορο του Πολίτη, Εξώδικη διαμαρτυρία, κ.λπ)για την προάσπιση του δικαίου, της ηθικής, της διαφάνειας και της αντικειμενικής διαχείρισης των δημοσίων πόρων.
Κοινοποίηση άρθρου: