Νέα σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.E.

Μετά τις εκλογές της 29ης Μαΐου 2015 και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων Καταστατικών Διατάξεων , σε σχετική συνεδρίαση (11/6/2015) του νέου Δ/Σ της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Συμβούλιο Διοίκησης
Πρόεδρος……………………………………………………………….Μουλίνος Νικόλαος
Αναπληρωτής Πρόεδρος……………………………………..Ιορδανίδης Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας………………………………………………Βογιατζής Πέτρος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας……………..………Γεωργίου Δημήτριος
Γραμματέας Οικονομικού………………………………………Νιάρχος Γεώργιος
Αναπληρωτής Γραμματέας Οικονομικού……..……..Σβουρδάκος Γεώργιος
Γραμματέας Οργανωτικού…………………………….……..Κοντούλης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού…………..Κρυτσάνης Φώτιος

Κοινοποίηση άρθρου: