Προγραμματικές δηλώσεις

Οι προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης σχετικά με θέματα που αφορούν στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, ορίζουν μια νέα προσέγγιση για την ορθολογική επίλυσή τους.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. παρακολουθεί την πορεία των θεμάτων των συναδέλφων μας και θα επιμείνει στην ριζική διαφοροποίηση της μέχρι σήμερα υποχρεωτικής λιτότητας, της βιωσιμότητας των Ασφαλιστικών Ταμείων και στα θέματα Υγείας, υπενθυμίζοντας ότι, οι συνταξιούχοι ήταν και παραμένουν “ενεργοί πολίτες” στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.

Κοινοποίηση άρθρου: