Νέες μειώσεις στο Επικουρικό

Για μια ακόμη αφορά η Κυβέρνηση επιχειρεί σε βάρος των συνταξιούχων, νέες μειώσεις στο Επικουρικό με γνώμονα την πανάκεια της ρήτρας “του μηδενικού ελλείμματος”, αποκλείοντας οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στο μέλλον.
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τέσσερις μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις από το 2011 που έχουν δημιουργήσει σημαντικές απώλειες στους συνταξιούχους.
Αν αυτή η επιλογή της Κυβέρνησης αφορά σε μια “Νέα Σχέση” δυστυχώς οι συνταξιούχοι δεν μπορούν και μάλλον δεν πρέπει να ελπίζουν.

Κοινοποίηση άρθρου: