Σύσκεψη με τον Διοικητή του ΕΤΕΑ

Ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Νίκος Μουλίνος, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο κ. Νίκο Καραγεωργόπουλο, τον επικεφαλή της Ομάδας Τεκμηρίωσης κ. Ιωάννη Μητσιόπουλο και τον Αντιπρόεδρο του ΠΕΣΕΤΕ κ. Χρήστο Πολίτη, πραγματοποίησε σύσκεψη με τον Διοικητή του ΕΤΕΑ κ. Αναστάσιο Παπανικολάου με σχετική ενημέρωση για τις επικουρικές συντάξεις ενόψει των περικοπών από 1/7/2014, για τον κανονισμό λειτουργία στου Ταμείου καθώς επίσης και για τις οργανωτικές διαφοροποιήσεις στο ΕΤΕΑ που αναμένεται να βελτιώσουν κυρίως την εσωτερική οργάνωση του ταμείου.

Κοινοποίηση άρθρου: