Συνάντηση Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με τους Συνταξιούχους ΤΕΑΥΕΚ-ΤΑΝΠΥ-ΤΕΑΧ

Στα γραφεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013, συνάντηση του Προέδρου Νικ. Μουλίνου και του Γραμματέα Π. Βογιατζή της ΑΓΣΣΕ με τους:

  • Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εμποροϋπαλλήλων κκ. Λ. Κλίπφελ και Χ. Πολίτη.
  • Πρόεδρο και Ταμία του Συλλόγου Συνταξιούχων Ναυτιλίας – Τουρισμού κκ. Αρ. Κάντα και Π. Βαρότση.
  • Πρόεδρο και Γραμματέα του Συλλόγου Συνταξιούχων Χημικών κκ. Αιμ. Χρυσάγη και Δαμ. Αγαπανίδη.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι σήμερα, όπως η οικονομική τους κατάσταση, η ιατρική τους περίθαλψη, η επιδείνωση των οικονομικών ταμείων κ.λ.π. και συμφωνήθηκε η από κοινού στάση με συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή τους.

Κοινοποίηση άρθρου: