Συνάντηση Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με τον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17/9/2013 συνάντηση αντιπροσωπείας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Νικ.Μουλίνο, με τον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ.Νικ.Δομένικο.
Η αντιπροσωπεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επισήμανε ιδιαίτερα στον Πρόεδρο:
– τις ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις ανανεώσεις των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων
– τις καθυστερήσεις στα έξοδα κηδείας
Ο Πρόεδρος επιφυλάχθηκε να απαντήσει σε επόμενο χρόνο, ενημέρωσε δε την αντιπροσωπεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για τους ασφαλισμένους από το ΤΑΥΤΕΚΩ

Κοινοποίηση άρθρου: