Σύσκεψη του Προεδρείου της Συνομοσπονδίας με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων στα Πετρελαιοειδή…

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. σύσκεψη του Προεδρείου της Συνομοσπονδίας με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων στα Πετρελαιοειδή – Διυλιστήρια & Χημικής Βιομηχανίας με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Γ. Πανολάσκο και τον Γενικό Γραμματέα κ. Νικ. Παναγιωτόπουλο.

Στην σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τους συνταξιούχους καθώς επίσης και για την ένταξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων στα Πετρελαιοειδή – Διυλιστήρια & Χημικής Βιομηχανίας στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Κοινοποίηση άρθρου: