ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: Στο ίδιο έργο θεατές!

    Ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κινείται στο ίδιο –μονότονο- πλαίσιο όπως μέχρι σήμερα.
Επιβαρύνει δηλαδή το λαϊκό εισόδημα φορολογώντας από το πρώτο κιόλας ευρώ, αφού καταργείται εντελώς το αφορολόγητο όριο και θεσμοθετεί κριτήρια τα οποία υποκρύπτουν την επιβολή νέων φόρων για ανύπαρκτα εισοδήματα!
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) έχει πάγιες θέσεις για το φορολογικό. Συγκεκριμένα η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ζητά:

  • Ουσιαστικές και σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους συνταξιούχους, προκειμένου να αναπληρώσουν τα φορολογικά βάρη που επωμίσθηκαν από την αύξηση της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας και των εισοδηματικών απωλειών που υπέστησαν τα τελευταία έτη.
  •  Την διατήρηση του αφορολόγητου ορίου για τους συνταξιούχους
  •  Μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.
  • Μείωση των έμμεσων φόρων.
  • Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ στα βιβλία, στα σχολικά είδη και στα φάρμακα.
  • Ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας για όλες τις κατηγορίες και πηγές εισοδημάτων.
Κοινοποίηση άρθρου: