ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Δευτέρα 8  Ιουλίου 2013, τα γραφεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.,
λειτουργούν στα νέα γραφεία Βούλγαρη 1 & Πειραιώς Αθήνα

Κοινοποίηση άρθρου: