1η Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

1η Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων
Η 1η Οκτωβρίου κάθε χρόνου έχει ορισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη σαν η “Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων. Η Ημέρα των Ηλικιωμένων βρίσκει φέτος τα άτομα της τρίτης ηλικίας στη χώρα μας ‘υπό διωγμό’. Αντί να αναγνωριστεί έμπρακτα η προσφορά τους στη κοινωνία, έχουν επιλεγεί ως μόνιμα υποζύγια στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Η συνεχής απαξίωσή των ηλικιωμένων, (μέσα από τη μείωση του εισοδήματός τους με τις αλλεπάλληλες περικοπές στις συντάξεις τους,
στα κοινωνικά επιδόματα, στις δαπάνες υγείας και στα φάρμακα ) καθιστά τους απόμαχους της εργασίας απόκληρους της ζωής και της κοινωνίας.

Η  Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος(Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) -που εκπροσωπεί 150.000 συνταξιούχους-

ΑΠΑΙΤΕΙ να αναγνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων
στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Και τούτο διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Αυτού του είδους η συμβολή των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον εάν οι ηλικιωμένοι διατηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας και μια καλή ποιότητα ζωής και να αισθάνονται ότι η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΛΕΙ.

Κοινοποίηση άρθρου: