ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/8/2012

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.), εκφράζει τον προβληματισμό και την ανησυχία της σχετικά με τις συνέπειες της διάλυσης της Αγροτικής Τράπεζας μετά την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς.

  • Η Α.Τ.Ε. ήταν η μόνη αμιγώς κρατική τράπεζα της χώρας, η μόνη που πορευόταν χωρίς κρατική ενίσχυση μέσω προνομιούχων μετοχών.
  • Η Α.Τ.Ε. συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI), αφού είχε τη διαβεβαίωση ότι η ζημιά θα αναπληρώνονταν μέσω της ανακεφαλαιοποίησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
  • Τα κεφάλαια που χρειαζόταν αφορούσαν αποκλειστικά απώλειες από το κούρεμα των κρατικών ομολόγων, σε αντίθεση με τις ιδιωτικές τράπεζες που για να επιβιώσουν απαιτείται κάλυψη και των τεράστιων λειτουργικών ζημιών τους.

Βασικά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

  • Πώς γίνεται αποδεκτή προσφορά μιας ιδιωτικής τράπεζας, που διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια με ενίσχυση από το ΤΧΣ, για την απορρόφηση κρατικής τράπεζας;
  • Με ποια κριτήρια κρίθηκε μη βιώσιμη η ΑΤΕ σε σχέση με τις τράπεζες που κρίθηκαν βιώσιμες;
  • Το τίμημα της εξαγοράς της ΑΤΕ πόσο συμβάλει στην μείωση του δημόσιου χρέους;

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.), εκτιμά ότι και η κίνηση αυτή δεν αποτελεί μέρος κάποιου σχεδιασμού αλλά η ΑΤΕ δόθηκε βορά στις ορέξεις των δανειστών της χώρας και του αδηφάγου τραπεζικού κεφαλαίου.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζόμενων και συνταξιούχων, σοβαρά προβλήματα ανακύπτουν σχετικά με την σχεδιαζόμενη διάλυση του ΤΥΠΑΤΕ, φορέα υγείας που ιδρύθηκε το 1934 και καλύπτει 25.000 ασφαλισμένους(εργαζόμενους και συνταξιούχους).

Όπως και τα υπόλοιπα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας το ΤΥΠΑΤΕ(ΝΠΙΔ, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα)λειτουργεί με ίδιους πόρους και μη επιβαρύνοντας κατά κανέναν τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό, προσφέροντας επί σειρά δεκαετιών ποιοτική περίθαλψη υγείας στα μέλη του.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. συμπαρίσταται και στηρίζει τον αγώνα της Διοίκησης και των 25 χιλιάδων ασφαλισμένων(εργαζόμενων και συνταξιούχων) του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας και απευθύνει έκκληση προς τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς και τη Διοίκηση της νέας Τράπεζας να επανεξετάσουν το θέμα της διατήρησης και επιβίωσης του Ταμείου, που αποτελεί μέχρι σήμερα υπόδειγμα Φορέα Υγείας .

Το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες όλων των εργαζόμενων της Τράπεζας Πειραιώς για αξιοπρεπή παροχή υπηρεσιών υγείας .

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Κοινοποίηση άρθρου: