Η.Σ.Α.Π.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Λογότυπο ΟΣΕ

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ καταγγέλλει στον Ελληνικό Λαό την απαράδεκτη συμπεριφορά προς τα μέλη του, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και του e-ΕΦΚΑ γιατί ενώ είχαν την υποχρέωση βάσει του νόμου 4387/2016 την 1η Ιανουαρίου 2019 να είχαν ολοκληρώσει…