Πλήρη αδιαφάνεια στον πραγματοποιηθέντα επανυπολογισμό των συντάξεων από το Υπουργείο Εργασίας

Με βάση τον Ν. 4387/2016 και την εφαρμοστική εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας ολοκληρώθηκε, αρχές του 2019  ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων, με παντελή όμως έλλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επειδή έχει τεθεί φραγή στα ηλεκτρονικά δεδομένα του ΕΦΚΑ με συνέπεια να παραμένουν άγνωστα  στους συνταξιούχους:

  • τόσο οι παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τον επανυπολογισμό των συντάξεων
  • όσο και η διάρθρωση των ποσών που δικαιούνται , αλλά και των ποσών που παρακρατούνται.

Για την αντιδημοκρατική αυτή συμπεριφορά του Υπουργείου Εργασίας που πλήττει καίρια το δημοκρατικό δικαίωμα ενημέρωσης 2.500.000 συνταξιούχων επάνω σε ζωτικά συμφέροντά τους:

ΚΑΛΟΥΜΕ

Το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να άρουν τις φραγές από τα ηλεκτρονικά στοιχεία των κύριων συντάξεων

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ

Την έντονη δυσαρέσκειά μας και υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας για τις παραπάνω πρωτοφανείς και αντιδημοκρατικές παραλείψεις που αποβλέπουν στο να μη ξέρουμε “το κουστούμι που μας έχουν κόψει”.

Κοινοποίηση άρθρου: