Νέα Μέτρα

Ομόφωνα η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. εναντιώνεται στα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν στους συνταξιούχους και ιδιαίτερα στους νέους, τα οποία δεν έχουν μόνο άμεσες περικοπές, αλλά και παράπλευρες οικονομικές απώλειες που έχουν να κάνουν με τον ΦΠΑ και με την ανεξέλεγκτη ελεύθερη Αγορά.

Τα Ταμεία μας κινδυνεύουν από καιρό να μην ανταποκρίνονται στις πενιχρές μας συντάξεις, με προοπτική να επιδεινωθούν με τα νέα μέτρα και να μην μπορούν να
ανταποκριθούν στις βασικές μας ανάγκες και ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας.

Τα νέα μέτρα δεν αποενοχοποιούνται από τα βάρβαρα μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων, σε αντίθεση με εκείνα τα μέτρα που θα αναζωογονήσουν τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία και θα πρέπει να προωθηθούν, όπως καταπολέμηση ανεργίας , φοροδιαφυγής, ανασφάλιστης εργασίας, εισφοροδιαφυγής κ.λπ.
Με τις εκτιμήσεις μας ότι αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν γινόταν με ορθολογικότερη κατανομή του πλούτου, προτείνουμε την άμεση απόσυρσή τους.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επιφυλάσσεται να αντιδράσει με κάθε μέσο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των συνταξιούχων.

Κοινοποίηση άρθρου: