‘Κόκκινα Δάνεια’ : Ανεπαρκείς οι ρυθμίσεις που προβλέπει το Ν/Σ

Σχετικά με το υπό ψήφιση από τη Βουλή Ν/Σ που αφορά το «πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο νόμο 3869/2010», η Διοίκηση της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε )διαπιστώνει ότι για άλλη μια φορά, δεν έχουν ληφθεί υπόψη, σε κανένα σημείο του προς ψήφιση νομοσχεδίου, οι ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες συνταξιούχοι

Επιδεινώνεται, έτσι η κατάσταση εκείνων που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα και ως εκ τούτου αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε με επιστολή που έστειλε στις 10/6/13, τόσο στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, όσο και στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις γα την ουσιαστική βελτίωση του υπό ψήφιση Ν/Σ η υιοθέτηση των οποίων θα ανακουφίσει σε ένα βαθμό, την τραγική οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων της χώρας.

Κοινοποίηση άρθρου: