Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ορισμός Εκπροσώπου μας

Προς: κ.Βρούτση Ιωάννη
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &ΠρόνοιαςΘέμα: Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ορισμός Εκπροσώπου μας


Κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων που αφορά στη σύσταση και λειτουργία του ΕΤΕΑ, στο άρθρο 43 περί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρεται ότι στο εν λόγω Δ/Σ , μεταξύ των άλλων, θα συμμετάσχει και “ένας εκπρόσωπος από την αντιπροσωπευτικότερη Ομοσπονδία Συνταξιούχων”.
Με την ευκαιρία θέλουμε να σας γνωρίσουμε, ότι υφίσταται και λειτουργεί για περισσότερο από 6 χρόνια, τριτοβάθμια σε πανελλαδική κλίμακα συνδικαλιστική Οργάνωση, που αριθμεί περισσότερα από 85.000 μέλη περίπου, η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) η οποία και έχει αγνοηθεί.
Σημειώστε παρακαλούμε, ότι με σχετικό έγγραφό μας (αριθμ. 443/15.11.12) είχαμε ζητήσει την θεσμική αναγνώριση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., ενώ σε σχετική σύσκεψη, στο γραφείο σας, το αίτημά μας αυτό αντιμετωπίστηκε από μέρους σας σε απόλυτα θετική κατεύθυνση.
Επίσης θέλουμε να γνωρίζετε ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. συμμετέχει με εκπρόσωπό της και στον ΕΟΠΥΥ και στο ΤΑΥΤΕΚΩ, γεγονός που μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι και στην περίπτωση του ΕΤΕΑ θα αντιμετωπιστεί θετικά.
Παρακαλούμε για σχετική συνάντηση μαζί σας προκειμένου και προφορικά να σας εκθέσουμε τους λόγους για την ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος.
Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Νικ.Κ.Μουλίνος

Ο Γενικός Γραμματέας
 Πέτρος Βογιατζής

Κοιν: Γ. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
&Πρόνοιας κον Κοκκόρη Παναγιώτη

Κοινοποίηση άρθρου: