ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Οι προτάσεις της ΑΓΣΣΕ για το σχέδιο νόμου

Οι προτάσεις της ΑΓΣΣΕ για το σχέδιο νόμου

Η Διοίκηση της ΑΓΣΣΕ   αφού μελέτησε το ανηρτημένο στη δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις» καταθέτει τις παρακάτω επισημάνσεις,…