Προεκλογικές υποσχέσεις

Οι προεκλογικές υποσχέσεις και διακηρύξεις της Κυβέρνησης υπέρ των συνταξιούχων, αναφορικά με την υλοποίηση και εφαρμογή των υπ΄αριθμ. 2287 & 2290/2015 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, εξελίχθησαν μετεκλογικά σε αντιφάσεις και σχεδιασμούς σε βάρος μας όπως αποτυπώθηκαν:

  • στην από 4/10/2019 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν… συνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων (Ν.4051 &4093/12) και
  • στα όσα προοιωνίζονται από τις αναμενόμενες αποφάσεις της Πιλοτικής Δίκης της Ολομέλειας του ΣτΕ της 10ης Ιανουαρίου του 2020.

Αναφορικά δε με το υπό συζήτηση ασφαλιστικό νομοσχέδιο επισημαίνονται τα ακόλουθα

  • Παρά τις προεκλογικές διακηρύξεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, στην πράξη επιφέρει μόνο επιφανειακές τροποποιήσεις με συνέπεια το όλο πνεύμα να παραμένει αμετάβλητο.
  • Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο προωθεί κατ΄ ουσίαν μόνο την οργανωτικο-λειτουργική και διαδικαστικήενοποίηση χωρίς να προωθεί ουσιαστικά την Κοινωνικο- ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
  • Προβλέπει περιορισμένου επιπέδου αυξήσειςστις συντάξεις συγκριτικά με τις τεράστιες απώλειες και μειώσεις των συντάξεων της τελευταίας δεκαετίας.
  • Τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων είναι πενιχρά επειδή ουδόλως αφουγκράστηκεο νομοθέτης στο σημείο αυτό τις αποφάσεις του ΣτΕ όταν μάλιστα  απαιτείται και επιβάλλεται να γίνει όχι επιφανειακή αλλά εκ βάθρων αλλαγή στο νόμο Κατρούγκαλου
  • Η επιβολή εισφορών υπέρ Υγειονομικής περίθαλψης στις επικουρικές συντάξεις (που έχουν απαξιωθεί από συνεχόμενες περικοπές) αντίκειται στο γενικό κανόνα ότι δηλαδή η επικουρική ασφάλιση είναι διμερής (ασφαλισμένος- εργοδότης) ο δε κρατικός νομοθέτης ελάχιστα επεμβαίνει σε αυτή.

– Συνακόλουθα δε οι επικουρικές συντάξεις πρέπει να αναπροσαρμοστούν   

  αναδρομικά , όχι  από 1/10/2019  αλλά  από 12/5/2016  οπότε και τέθηκε σε

        ισχύ  ο αντισυνταγματικός  κοινωνικοασφαλιστικός  νομοθετικός

        προγραμματισμός της απελθούσας Κυβέρνησης.

  • Ο επανυπολογισμός των κυρίων συντάξεων πρέπει να γίνει χωρίς τις αντισυνταγματικές περικοπές των Ν. 4051 & 4093/ 2012 όπως το ΣτΕ με παρρησία αποφάσισε με τις υπ΄αριθμ. 2287- 2290/ 2015 αποφάσεις του τις οποίες όμως ουδέποτε σεβάστηκε η απελθούσα Κυβέρνηση και για αυτό εισέπραξε τη δυσαρέσκεια των συνταξιούχων στις πρόσφατες εκλογές.

Πάγιο αίτημα των συνταξιούχων αποτελεί η διασφάλιση και διατήρηση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, κύριας και επικουρικής.

Κοινοποίηση άρθρου: