Η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και η επικείμενη πιλοτική δίκη ΣτΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

Είναι γνωστό ότι:

  • Το βάρος της 10ετούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης το επωμίστηκαν κυρίως τα 2.500.000 των συνταξιούχων και το 1.500.000 των ανέργων του Ιδιωτικού Τομέα, κατά την οποία ο μόνος θεσμός που παρέμεινε ακλόνητος στη Χώρα υπήρξε η ελληνική οικογένεια , εν προκειμένω οι οικογένειες των συνταξιούχων, όπου βρήκαν καταφυγή και στήριξη τα άνεργα παιδιά και εγγόνια τους, γεγονός που συνέβαλε στην οικονομική και κοινωνική ανάταξη της Χώρας.
  • Για την συμβολή αυτή των συνταξιούχων ουδεμία αναγνώριση ούτε ένας καλός λόγος ειπώθηκε ποτέ από τις Κυβερνήσεις.
  • Μόνη καταφυγή μας υπήρξε η δικαιοσύνη για την αντιμετώπιση των συνεπειών των 12 μνημονιακών νόμων με  πλήθος αγωγών που δικαίωσαν πρωτόδικα τους συνταξιούχους με κορυφαίες αποφάσεις τις υπ΄αριθμ. 2287 & 2288/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές σε κύρια και επικουρική σύνταξη των νόμων 4051 & 4093/2012, γεγονός που οδήγησε χιλιάδες συνταξιούχους στην υποβολή νέων ομαδικών αγωγών για αναδρομικά.
  • Αναπάντεχη εξέλιξη όμως η έκδοση νέας απόφασης  από την Ολομέλεια του ΣτΕ, με ψήφους μάλιστα 13-12, της 4ης Οκτωβρίου 2018 με την οποία:
  • Θεωρούνται, περιέργως, ως νόμιμες και συνταγματικές όλες εκείνες οι περικοπές που έγιναν με τους νόμους 4051 & 4093/2012 που ήδη είχαν κριθεί ως άνω από την Ολομέλεια του ΣτΕ αντισυνταγματικές.
  • Συνακόλουθα καθορίστηκε για τις 10 Ιανουάριου 2020 ημέρα Παρασκευή η διεξαγωγή Πιλοτικής Δίκης στο ΣτΕ, που θα αποφασίσει με τα προηγηθέντα «αντικειμενικά» κριτήρια για τα αναδρομικά των συνταξιούχων!!!
  • Η εξέλιξη όμως αυτή με τις εξόφθαλμες αντιφάσεις των άνω αποφάσεων του ΣτΕ πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης ως Ανεξάρτητης Εξουσίας στα πλαίσια της Δημοκρατικής Πολιτείας, υπόψη μάλιστα ότι οι λειτουργοί της με αποφάσεις του Συνταγματικού Μισθοδικείου τέθηκαν εκτός πλαισίου περικοπών, με καταβολή αναδρομικών.

Μετά από αυτές της εξελίξεις καλείται το Συμβούλιο Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. για τον προγραμματισμό των δράσεων ενάντια των σε βάρος μας σχεδιασμών.

Κοινοποίηση άρθρου: