Ο Βίος και η Πολιτεία του τ. Υφυπουργού…

 • Ο Βίος και η Πολιτεία του τ. Υφυπουργού κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου στον τρόπο διανομής του αποθεματικού, προορισμένου να ενισχύσει την συνδικαλιστική δράση των συνταξιούχων, ξεπέρασε κάθε επιτρεπτό όριο νομιμότητας αφού κινήθηκε απροκάλυπτα στο χώρο της παράνομης εύνοιας υπέρ μίας και μόνο Οργάνωσης Συνταξιούχων και χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο την ενίσχυσε  με ποσά 1.064.000€ (2016) και επιχειρεί να τη ενισχύσει με ποσοστό 62,89% επί ενός μεγάλου ποσού για τα έτη 2017,2018, το οποίο ποσό ιεροκρυφίως  αποκρύπτεται και δεν αναφέρεται ούτε στη Υπ. Απόφαση ούτε στο οικείο ΦΕΚ.  Δηλαδή πρόκειται για ενισχύσεις χωρίς κριτήρια επιπέδου Οργάνωσης, αριθμού ταμειακώς εντάξει μελών και χωρίς ανάλυση των επιμέρους κονδυλίων και των ενισχυόμενων τομέων της Οργάνωσης.
 • Ταυτόχρονα ο τ. Υφυπουργός έδειξε ανεπίτρεπτη, για αντιπρόσωπο του Λαού και Υφυπουργό Εργασίας, προσβλητική συμπεριφορά και ασυγκάλυπτη εχθρότητα προς την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. , την μοναδική τριτοβάθμια Οργάνωση συνταξιούχων με αποκλεισμό της από τον πίνακα διανομής, μολονότι και στους δύο παρατιθέμενους νόμους συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των δικαιούχων.
 • Μάλιστα τροποποίησε  το άρθρο 102 του Ν.4387/2016 με τον Ν.4311/2019 και μετέφερε  τη διαχείριση του αποθεματικού (σήμερα περίπου 9.000.000€) από τον ΟΑΕΔ στον ΕΦΚΑ.
 • Την Δευτέρα 8/7/2019 επιτροπή της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. (Πρόεδρος, Γεν.Γραμματέα, Οργανωτικός Γραμματέας ) επισκέφτηκε τον ΟΑΕΔ και σε σύσκεψη με την παρουσία του Αντιπροέδρου, του Διευθυντή του Γραφείου της Διοικήτριας  και ενός μέλους του Δ.Σ του ΟΑΕΔ έγινε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του πρακτέου από τη  πλευρά της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
 • Βάσει του Ν.4611/2019 επίκειται η μεταφορά του εν λόγω αποθεματικού στον ΕΦΚΑ την επόμενη εβδομάδα και μένει σε εκκρεμότητα η απόφαση διανομής του αποθεματικού για τα έτη 2017-2018  της παράνομης τελευταίας απόφασης του τ. Υφυπουργού κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου .
 • Το Προεδρείο είναι σε εγρήγορση και δεν θα επιτρέψει να εκτελεστεί η παράνομη  και χωρίς κριτήρια (σύμφωνα και με την Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αρ.πράξεως 0017/17.1.2019) απόφαση του τ. Υφυπουργού και αγωνιζόμαστε μεθοδικά για την επίτευξη του σκοπού μας που είναι:
 • Η ενίσχυση της  μοναδικής τριτοβάθμιας Οργάνωσης συνταξιούχων στην Ελλάδα μαζί με πραγματικές Ομοσπονδίες και Πανελληνίους Συλλόγους με σαφή κριτήρια:
  • Επίπεδο Οργάνωσης και αριθμό ταμειακώς εντάξει μελών
  • Διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια βάσει των πραγματικών και συγκεκριμένων αναγκών των Οργανώσεων.
 • Οι νέες συνθήκες δεν ευνοούν τον τ. Υφυπουργό να υλοποιήσει τις αποφάσεις του με παράνομες μεθοδεύσεις.
Κοινοποίηση άρθρου: