Συνάντηση με τον Τομεάρχη Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννη Βρούτση

Το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είχε συνάντηση και συνεργασία την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 με τον Τομεάρχη Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννη Βρούτση, Βουλευτή – τ. Υπουργό, κατά την οποία έγινε αναλυτική συζήτηση επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι και ειδικότερα:

  1. Θεσμική αναγνώριση με νομοθετική ρύθμιση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. – μοναδικής τριτοβάθμιας Οργάνωσης Συνταξιούχων στην Ελλάδα-.
  2. Συμμετοχή εκπροσώπων της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στα Διοικητικά Συμβούλια των ΕΦΚΑ- ΕΟΠΥΥ- ΕΤΕΑΕΠ.
  3. Διαφάνεια και νομιμότητα κατά την διανομή του ετήσιου αποθεματικού εκ της μηνιαίας κράτησης 0,20 από τις συντάξεις των μη συνδικαλιζομένων συνταξιούχων (άρθρο 109 Ν4387/2016)
  4. Πιστή εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ και κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (επανυπολογισμό συντάξεων, συντάξεις χηρείας, κατάργηση ΕΚΑΣ). 
  5. Κατάργηση του Νόμου περί αφορολόγητου.           
  6. Πλημμελής υπολειτουργία των Κρατικών δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που αναγκάζει τους συνταξιούχους να καταφεύγουν σε ιδιωτικά διαγνωστικά Κέντρα με πρόσθετες επιβαρύνσεις συνταγογραφήσεων και εξετάσεων.

Επί των ανωτέρω έγινε διεξοδική συζήτηση με τον κ. Βρούτση και τους συνεργάτες του, ο οποίος κατανόησε πλήρως την αναγκαιότητα αντιμετώπισης και επίλυσής τους  με τα από τις εκλογές:

  • των θεσμικών θεμάτων της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
  • την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ , σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της Χώρας.
  • την κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου με αντικατάστασή του με νέο Νόμο
  • ιδιαίτερη δε μέριμνα θα υπάρξει –τόνισε- για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων επί του εισοδήματος των συνταξιούχων , είτε από δυσλειτουργίες Κρατικών Φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, είτε με επανεξέταση , με κοινωνικά κριτήρια εξορθολογισμού των επιβαρύνσεών τους από το φάρμακο, προς ανακούφιση των Συνταξιούχων.
Κοινοποίηση άρθρου: