Για την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4221/30.12.2016) περί διανομής μηνιαίας εισφοράς

Μετά την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4221/30.12.2016) που αφορά την διανομή της μηνιαίας εισφοράς των 0,20€ (ν.4387/2016), η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων και που αποδίδει κατά ποσοστό 64% υπέρ της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά ποσοστό 32% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων και κατά ποσοστό 4% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. έστειλε επιστολή για άμεση συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου.

Για το ίδιο θέμα στάλθηκαν επιστολές στο Υπουργείο Εργασίας και από τις κάτωθι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις:

ΟΣΤΟΕ- ΠΟΣ/ΔΕΗ- Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ- Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ-ΠΣΕΕΠΥ- ΠΣΣ Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ- ΠΕΤΟΜ/ΤΕΕ- Σ/Σ ΕΥΔΑΠ.

Κοινοποίηση άρθρου: