Για το μήνυμα του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου

Το μήνυμα του κ. Επιτρόπoυ Δημήτρη Αβραμόπουλου “Δεν έχω βγει στη σύνταξη” ορίζει τη σκέψη και την συνείδηση πολλών, ότι ο συνταξιούχος αντιμετωπίζεται ως περιθώριο , αποκομμένος από τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα.

Θεωρούμε, ότι ο συνταξιούχος είναι ενεργός πολίτης με συνεχή παρουσία, εκπροσωπείται από τους Κοινωνικούς του Φορείς και μετέχει με κρίση και μνήμη στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι!  

Κοινοποίηση άρθρου: