Συνάντηση αντιπροσωπείας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

Την Πέμπτη 8/10/2015, τετραμελής αντιπροσωπεία  της ΑΓΣΣΕ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Νίκο Μουλίνο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Γιάννη Ιορδανίδη, τον Γραμματέα Πέτρο Βογιατζή και τον υπεύθυνο Οργανωτικού Κώστα Κοντούλη πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ Αναστάσιο Πετρόπουλο
Η αντιπροσωπεία  της Ανωτάτης Γενικής  Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας παρουσίασε στον Υφυπουργό τις θέσεις της για τα προβλήματα των συνταξιούχων , τόσο ως προς  τις κύριες συντάξεις όσο και ως προς τις επικουρικές, όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε σχετικό υπόμνημα που είχε αποσταλεί  σε όλα τα κόμματα στις 8/9/2015 .
Σχετικά έχουμε:
–      Δημιουργία αυτόνομου Νομικού Θεσμικού πλαισίου για την άσκηση της συνδικαλιστικής τους δράσης ώστε, οι συνταξιούχοι, να ασκούν τον κοινωνικό τους ρόλο στο πλαίσιο “ειλικρινούς και ουσιαστικής διαβούλευσης “
–      Αναγνώριση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ως ισότιμου Κοινωνικού Εταίρου και συμμετοχή- διαβούλευση στα Κέντρα λήψης απόφασης για θέματα που τους αφορούν
–      Άμεση μετατροπή, όλων των μέχρι σήμερα περικοπών σε συντάξεις και εφάπαξ με την έκδοση Ειδικού Κρατικού Ομολόγου, με χαρακτηριστικά χρηματιστηριακού τίτλου (διαπραγμάτευση, μεταβίβαση, κ.λπ)

  • Υπολογισμό των σχετικών παρακρατήσεων επί του ποσού των λαμβανομένων σήμερα αποδοχών μας και όχι επί του ορχικού (ΙΚΑ)
  • Συμμετοχή μας στην Ομάδα Σοφών εκπροσώπων μας ενόψει της διαμόρφωσης νέου πλαισίου στο Ασφαλιστικό Ζήτημα.
  • Την άμεση προώθηση ευνοϊκών ρυθμίσεων (ενόψει και της δεδομένης αδυναμίας των συνταξιούχων) από τις τράπεζες των “κόκκινων δανείων” αλλά και φορολογικές ελαφρύνσεις
  • Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο κ. Πετρόπουλος  επιφυλάχθηκε και ζήτησε να συνεχισθεί η συνεργασία και ο διάλογος, προκειμένου να λυθούν τα ακανθώδη ζητήματα των συνταξιούχων.

Κοινοποίηση άρθρου: