Συγκέντρωση Διοικητικών Συμβουλίων των μελών της Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Η ΑΓΣΣΕ διοργάνωσε σήμερα 15/10/2015  συγκέντρωση των Διοικητικών Συμβουλίων των μελών της. 
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά (Μουσείο ΗΣΑΠ) με στόχο τον καθορισμό της αγωνιστικής δράσης των συνταξιούχων εν όψει του νέου ασφαλιστικού , των θεμάτων υγείας και των νέων φορολογικών βαρών.
Στην συγκέντρωση πέραν των εισηγήσεων μελών του ΔΣ έγιναν και εύστοχες παρεμβάσεις των στελεχών που έδωσαν το παρόν ..
 
Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι η ΑΓΣΣΕ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για κοινή, ενιαία στάση και στοχευμένη δράση, με χρονοδιάγραμμα ενεργειών, με στρατηγική, ενωτικά για συγκεκριμένου χαρακτήρα επιλογές.

Κοινοποίηση άρθρου: