ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Θέμα: Αίτημα συνάντησης

Κύριοι,

Θέτουμε υπόψη σας αιτήματα της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε) και παρακαλούμε για άμεση συνάντηση.

Σημειώστε παρακαλούμε ότι:

· ΓΕΝΙΚΑ

· Είναι γνωστό, όσο και δεδομένο, ότι οι συνταξιούχοι, από την εφαρμογή των Μνημονίων, έχουν υποστεί ισχυρό πλήγμα που αφορούν στην:

• οικονομική τους κατάσταση, με τις γνωστές, όσο και αναίτιες,

περικοπές που επιβλήθηκαν επιλεκτικά και με απροσχημάτιστη

μονομέρεια, με άμεση συνέπεια την απομείωση του επιπέδου ζωής
τους.

• ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, με τις συνεχείς επιβαρύνσεις και

αρνητικό πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών

• γενικότερη οικονομική τους επιβάρυνση από την εφαρμοζόμενη

φορολογική πολιτική (ΕΝΦΙΑ κ.λπ)

1.2 Το προφανές είναι ότι, σήμερα, οι συνταξιούχοι ευρίσκονται σε πλήρες

οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο, ενώ οι διαφαινόμενες προοπτικές,

δεν ορίζονται ούτε σταθερές, ούτε ευοίωνες, ιδιαίτερα με την
υλοποίηση:

• του τρίτου Μνημονίου και

• την, σε νέα βάση, αξιολόγηση και ρύθμιση του Ασφαλιστικού για το

οποίο δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν με προτάσεις τους ως

Κοινωνικού Εταίρου.

· Οφείλεται να γίνει αποδεκτό, όμως, ότι οι συνταξιούχοι είναι ενεργοί

πολίτες, τεκμηριωμένα και αντικειμενικά και σε καμία περίπτωση, δεν αποτελούν:

• ούτε κοινωνικό περιθώριο, όπως κάποιοι υστερόβουλα, επιτηδευμένα

και σκόπιμα καλλιεργούν

• ούτε Κοινωνική Ομάδα αποκλειστικής επιβάρυνσης στο πλαίσιο

εφαρμογής και υλοποίησης των Μνημονίων και της φορολογικής

πολιτικής.

Σημειώνουμε, ότι, αντίθετα, οι συνταξιούχοι είναι ενεργά μέλη στα πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά και πολιτιστικά δρώμενα και διαθέτουν “κρίση και μνήμη” για την διαμόρφωση των επιλογών τους.

· ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Σχετικά έχουμε:

· Δημιουργία αυτόνομου Νομικού Θεσμικού πλαισίου για την άσκηση της συνδικαλιστικής τους δράσης ώστε, οι συνταξιούχοι, να ασκούν τον κοινωνικό τους ρόλο στο πλαίσιο “ειλικρινούς και ουσιαστικής διαβούλευσης “

· Αναγνώριση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ως ισότιμου Κοινωνικού Εταίρου και συμμετοχή- διαβούλευση στα Κέντρα λήψης απόφασης για θέματα που τους αφορούν

· Άμεση μετατροπή, όλων των μέχρι σήμερα περικοπών σε συντάξεις αι εφάπαξ με την έκδοση Ειδικού Κρατικού Ομολόγου, με χαρακτηριστικά χρηματιστηριακού τίτλου (διαπραγμάτευση, μεταβίβαη, κ.λπ)

· Υπολογισμό των σχετικών παρακρατήσεων επί του ποσού των λαμβανομένων σήμερα αποδοχών μας και όχι επί του ορχικού (ΙΚΑ)

· Συμμετοχή μας στην Ομάδα Σοφών εκπροσώπων μας ενόψει της διαμόρφωσης νέου πλαισίου στο Ασφαλιστικό Ζήτημα.

· Την άμεση προώθηση ευνοϊκών ρυθμίσεων (ενόψει και της δεδομένης αδυναμίας των συνταξιούχων) από τις τράπεζες των “κόκκινων δανείων” αλλά και φορολογικές ελαφρύνσεις

· Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κύριοι,

Τα παραπάνω θέτουμε υπόψη σας και παρακαλούμε για τις από μέρους

σας ενέργειες και πρωτοβουλίες.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Νικ.Κ.Μουλίνος Πέτρος Βογιατζής

Κοινοποίηση άρθρου: