Δημοψήφισμα 2015

 Η Ελλάδα βρίσκεται στη δύνη μιας εντεινόμενης κρίσης πολύπλευρου χαρακτήρα με αβέβαιες προοπτικές.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. πιστεύει ότι:

  • Η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει τον Ευρωπαϊκό της προσανατολισμό
  • Οϕείλουμε να μείνουμε ενωμένοι και σταθεροί στις αξίες της Δημοκρατίας , της   Νομιμότητας, της Αλληλεγγύης, του Ορθολογισμού και των διαχρονικών Κοινωνικών   Αξιών
  • Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει με νηϕαλιότητα και ψυχραιμία , αλλά και με   ευθύνη και συνέπεια τα σημερινά γεγονότα

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. καταδικάζει τις ουρές και τις ταλαιπωρίες στις τράπεζες που υϕίστανται οι συνταξιούχοι και απαιτεί το πρόβλημα να επιλυθεί άμεσα και θετικά.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν καταϕεύγει σε προσχηματικές γενικεύσεις.

Επιμένουμε, σταθερά, ότι και οι συνταξιούχοι πρέπει να επιλέξουν με την αίσθηση απόλυτης ελευθερίας και όχι με στρατευμένη κατεύθυνση, με κρίση και μνήμη και με γνώμονα το εθνικό συμϕέρον.   

Κοινοποίηση άρθρου: