1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα Ηλικιωμένων:

Να αναγνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
Η 1η Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων. Σε μία εποχή που η Ελλάδα γερνάει, και στόχος μας πρέπει να είναι τα επιπλέον χρόνια να αποτελούν χρόνια με ποιότητα ζωής, η χώρα μας εμφανίζεται ως ο «φτωχός συγγενής της ΕΕ, όπως αναφέρει η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία . Σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΗΕ, όταν το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 χρόνων μιας χώρας είναι άνω του 7%, χαρακτηρίζεται ως γερασμένη.
Στην Ελλάδα το ποσοστό των ηλικιωμένων είναι μεγαλύτερο του 17% και να αναμένεται να φτάσει το 24% το 2030.
Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, καθώς και η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης έχουν οδηγήσει στην αύξηση των ηλικιωμένων ατόμων που πάσχουν από χρόνιες νόσους.
Η χώρα μας, που μαστίζεται από οικονομική, κοινωνική και πάνω απ΄ όλα ανθρωπιστική κρίση, είναι απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές και αποτελεί «φτωχό συγγενή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σήμερα που γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων,-σύμφωνα με στοιχεία του 2010-, το 22% των 2.2 εκατομμύριων Ελλήνων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ανήκουν στην Τρίτη Ηλικία.

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ(Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) ενώνει τη φωνή της με όλους τους φορείς και οργανώσεις που έχουν δράσεις και στόχο να αναγνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, εφόσον οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε όλοι μαζί το κοινωνικό πλαίσιο, ώστε η σοφία και η γνώση της προηγούμενης γενιάς να συναντήσει την ελπίδα και το όραμα της επόμενης.

Κοινοποίηση άρθρου: