Ορισμός συνάντησης Αρ.Πρωτ: 646

Αρ.Πρωτ: 646

Αθήνα 27/11/2013

Προς: Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπόψη Υπουργού κ. Ιωάννη Βρούτση

Θέμα: Ορισμός συνάντησης

Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε σε αίτημά μας για ορισμό συνάντησης προκειμένου να θέσουμε υπόψη σας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι.
Σημειώστε, ότι σας έχουμε ζητήσει με τέσσερις (4) επιστολές (573/3.9.2013, 593/16.9.2013 ,614/1.10.2013 & 629/21.10.2013) σχετική συνάντηση χωρίς από μέρους σας θετική ανταπόκριση, ή κάποια σχετική ενημέρωση από το Γραφείο σας.
Κύριε Υπουργέ,
Ως Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε) θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η μη πραγματοποίηση της εν λόγω συνάντησης, οφείλεται σε αντικειμενικές δυσκολίες και όχι στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τους συνταξιούχους που δοκιμάστηκαν και εξακολουθούν να δοκιμάζονται, οικονομικά και κοινωνικά, κατά την τελευταία χρονική περίοδο.
Κάνουμε έκκληση στην κοινωνική και δημοκρατική σας ευαισθησία για τον άμεσο ορισμό συνάντησης.

Με εκτίμηση
Ο ΠρόεδροςΝικ.Κ.Μουλίνος

Ο Γενικός Γραμματέας
Πέτρος Βογιατζής


Κοιν: ΠΟΣ/ΔΕΗ-ΟΣΤΟΕ-ΠΟΣΣ-Σ/Σ ΗΣΑΠ-Σ/Σ ΟΑΣΑ-ΠΣΣΕΕΠΥ-
ΤΑΝΠΥΥ- Σ/Σ Εμποροϋπαλλήλων- Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συνταξ/χων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια& Χημική Βιομηχανία

Κοινοποίηση άρθρου: