Ορισμός συνάντησης Αρ.Πρωτ: 644

Αρ.Πρωτ: 644

Αθήνα 27/11/2013

Προς: Υπουργείο Υγείας
Υπόψη Υπουργού κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Θέμα: Ορισμός συνάντησης

Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε σε αίτημά μας για ορισμό συνάντησης προκειμένου να θέσουμε υπόψη σας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι σε θέματα υγείας.
Σημειώστε, ότι σας έχουμε ζητήσει με τέσσερις (4) επιστολές (570/3.9.2013, 594/16.9.2013 , 613/1.10.2013 &632/21/10/2013) σχετική συνάντηση χωρίς από μέρους σας θετική ανταπόκριση, ή κάποια σχετική ενημέρωση από το Γραφείο σας.
Κύριε Υπουργέ,
Ως Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε) θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η μη πραγματοποίηση της εν λόγω συνάντησης, οφείλεται σε αντικειμενικές δυσκολίες και όχι στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τους συνταξιούχους που δοκιμάστηκαν και εξακολουθούν να δοκιμάζονται, οικονομικά και σε θέματα Υγείας, σημαντικά κατά την τελευταία χρονική περίοδο.
Κάνουμε έκκληση στην κοινωνική και δημοκρατική σας ευαισθησία για τον άμεσο ορισμό συνάντησης.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Νικ.Κ.Μουλίνος

Ο Γενικός Γραμματέας
Πέτρος Βογιατζής


Κοιν: ΠΟΣ/ΔΕΗ-ΟΣΤΟΕ-ΠΟΣΣ-Σ/Σ ΗΣΑΠ-Σ/Σ ΟΑΣΑ-ΠΣΣΕΕΠΥ-
ΤΑΝΠΥΥ- Σ/Σ Εμποροϋπαλλήλων- Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συνταξ/χων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια& Χημική Βιομηχανία

Κοινοποίηση άρθρου: