Για την φορολογία ακινήτων

Σε νέο νομοσχέδιο για τη φορολογία των ακινήτων, στο άρθρο 9, ορίζεται ότι, για όσους αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα πάσης φύσεως χρέη τους προς το Ελληνικό Δημόσιο, «θα γίνεται συμψηφισμός των οφειλών τους με την αξία του ακινήτου» παραχωρώντας του την πλήρη κυριότητα των ακινήτων.

Αντί να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ανάτασης της ελληνική οικονομίας, αντί να υπερασπιστούν τη σημερινή δεινή οικονομική μας θέση, καταφεύγουν σε αναίτιες επιλογές που θέτουν σε άμεσο και μεγάλο κίνδυνο τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας.

Ζητούμε, την άμεση κατάργηση αυτής της διάταξης δηλώνοντας, ότι θα αγωνισθούμε, με κάθε νόμιμο μέσο για την αποτροπή της.

Κοινοποίηση άρθρου: