Επιστολή προς τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών

Προς: Υπουργό Εργασίας& Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Βρούτση Ιωάννη
Κοιν: Υφυπουργό Εργασίας& Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Παναγιωτόπουλο Νικόλαο

Θέμα: Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο
Κύριε Υπουργέ,
Σχετικά έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

α. Επισημάνσεις

  • επιχειρείται η συνέχιση της μονομερούς όσο και άδικης φορολογικής επιβάρυνσης των εργαζομένων και των συνταξιούχων οι οποίοι έχουν  μέχρι σήμερα επιβαρυνθεί περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα
  • απομειώνεται ακόμα περισσότερο ή φορολογική τους ικανότητα με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της ζωής τους αλλά και για την έγκαιρη και κανονική ανταπόκριση στις πρόσθετες επιβαρύνσεις
  • δημιουργούνται μεγάλες κοινωνικές διαφοροποιήσεις με αποτέλεσμανα τίθεται σε άμεσο όσο και διαρκή κίνδυνο η κοινωνική συνοχή 

β. Προτάσεις

  • την διατήρηση τουλάχιστον του σημερινού αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους
  • την δραστική μείωση συντελεστών έμμεσης φορολογίας για αγαθά ευρείας κατανάλωσης
  • ενιαίος τρόπος φορολογίας για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων
  • φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους προκειμένου να βελτιωθεί η φοροδοτική τους ικανότητα
  • ουσιαστική εφαρμογή κανόνων πάταξης της φοροδιαφυγής
  • ενιαία κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας , διαχρονικού χαρακτήρα και πλήρη αξιοποίηση των σημερινών τεχνικών δυνατοτήτων και των νέων τεχνολογιών

Τέλος διεκδικούμε και την αποκατάσταση του εισοδήματος των συνταξιούχων με το σταμάτημα της οικονομικής τους εξουθένωσης.
Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Νικ.Κ.Μουλίνος
Ο Γενικός Γραμματέας
Πέτρος Βογιατζής

Κοινοποίηση άρθρου: