Συνάντηση Α.Γ.Σ.Σ.Ε – Γ.Σ.Ε.Ε.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. , με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Νίκο Μουλίνο, με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος κ. Γιάννη Παναγόπουλο. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία διάθεση Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και Γ.Σ.Ε.Ε. για συνέχιση και διεύρυνση της συνεργασίας εργαζομένων και συνταξιούχων που σήμερα είναι πλέον αναγκαία προϋπόθεση για την από κοινού αντιμετώπιση των εφαρμοζόμενων αντικοινωνικών πολιτικών στη χώρα.

Κοινοποίηση άρθρου: